» Chương trình đối tác

Chương trình đối tác

Đầu tư vào việc kinh doanh giải pháp hạ tầng mạng LAN không dây (WLAN), Qúy Doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh mới tại địa phương cũng như gia tăng lợi nhuận nhanh chóng.
Viễn Tin ưu tiên cho việc hình thành những mối quan hệ lâu dài để đáp ứng và đảm bảo sự thỏa mãn của Đối tác đa dạng trên toán quốc. Viễn Thông Gia Lộc cam kết tạo những điều kiện thuận lợi cho các đối tác bằng việc:

Cung cấp giá sỉ để có lợi nhuận hấp dẫn
Chuyển những cơ hội kinh doanh tại địa phương cho Đối tác
Huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật và thường xuyên cập nhật thông tin về sản phẩm và công nghệ mới

Ngoài ra, Viễn Thông Gia Lộc còn cung cấp cho đối tác những chương trình xúc tiến thương mại để giúp bạn xây dựng công việc kinh doanh hệ thống mạng LAN không dây (WLAN). Để biết thêm thông tin về chương trình đối tác của chúng tôi, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.