PoE – 48

  • Tính năng tiếp đất, ngắt tỉnh điện, đèn nguồn LED báo hiệu.
  • Có 3 loại nguồn: PoE – 15, PoE – 24, PoE – 48, có 2 phiên bản của Mỹ và Liên Minh Châu Âu.